11. und 12. Mai 2022 med.Logistica

Hans J. Peglow

Med.Care Consulting GmbH (Geschäftsführer)

Kontakt

Med.Care Consulting GmbH

Programmpunkte

12.05.2022 14:45 - 15:15 Kongressvortrag
Sprache
Deutsch
Themen
OP-Logistik | Logistik in besonderen Situationen | Bauplanung | Medikalproduktelogistik | Arzneimittellogistik | Beschaffungsmanagement | Verpflegungsmanagement